Akcja profilaktyczna dotycząca wszawicy

Szanowni Państwo,

Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie informuje, że przygotował akcję profilaktyczną dotyczącą wszawicyProszę o zapoznanie się z załącznikami.

Z poważaniem

Magdalena Borowska
Kierownik Oddziału

Zał.nr. 1 Plakat PSSE w m.st. Warszawie

Zał.nr. 2 Broszurka PEDIKULOZA