Klub czytelniczy PoczytajMy z wizytą w Przedszkolu pod Kasztanem

Pod koniec listopada uczniowie z klas III należący do szkolnego klubu czytelniczego PoczytajMy wybrali się z wizyta do najmłodszych kolegów z zaprzyjaźnionego Przedszkola pod Kasztanem. Klubowicze przeczytali najmłodszym przedszkolakom kilka […]