Doradztwo Zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego

w Warszawie 

logo

Szkolnym koordynatorem  ds. doradztwa zawodowego jest Pani - Wioleta Jędrzejczak.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO