XI Edycja Konkursu 2018

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY  2018

„Szukamy śladów historii na Bielanach”

  Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła organizuje konkurs fotograficzny.  Konkurs adresowany jest do uczniów bielańskich szkół podstawowych. Celem konkursu są : - pogłębienie wiedzy o Bielanach i kształtowania związków ze swoją dzielnicą - pokazanie Bielan z odkrywczej perspektywy, której nie dostrzegają dorośli fotografowie - rozwinięcie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnej - wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przygotowanie materiałów konkursowych - wydanie kalendarza na rok 2019, z najlepszymi pracami uczniów   Formuła konkursu przewiduje 3 etapy. W każdym z etapów uczniowie zgłaszają 3 zdjęcia konkursowe, w wersji elektronicznej (CD) , wraz z wypełnioną kartą uczestnika konkursu. Na każdym z etapów Jury wybiera 4 prace zwycięskie i przyznaje 4  wyróżnienia. Wszystkie zwycięskie i wyróżnione fotografie, w liczbie 24, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zaruski.edu.pl Najlepsze z pośród zwycięskich i wyróżnionych ozdobią strony kalendarza na rok 2019, który trafi do wszystkich uczestników konkursu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Organizatorzy

 Załączniki:
  1. FORMUŁA KONKURSU
  2. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
  3. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS FOTOGRAFICZNY