XII Edycja Konkursu 2019

WYNIKI I ETAPU

13 maja 2019 miało miejsce rozstrzygnięcie I etapu bielańskiego  konkursu fotograficznego

„Pocztówka z Bielan”

Jury konkursu, w składzie:

Pan Jacek Grzybowski – dyrektor SP 53

Pan Włodzimierz Karnkowski – fotograf Polski Związek Fotografików Przyrody

Pani Katarzyna Radomska-nauczyciel SP 53,

wybrało 4 prace zwycięskie i przyznało 4 wyróżnienia.

 

PRACE ZWYCIĘSKIE /alfabetycznie

 1. Ćwikła Piotr SP 53 „Kaczki nad kanałkiem”
 2. Sochacka Michalina SP 209 „Słoń bielański”
 3. Zbrzezny Bartłomiej SP 209 „ Czar dawnych Bielan”
 4. Zbrzezny Bartłomiej SP 209 „ Mieszkam na Bielanach”

PRACE WYRÓŻNIONE /alfabetycznie

 1. Hołosyniuk Alicja SP 53 „Rudzka szpilka”
 2. Sochacka Michalina SP 209 „ Kościół św. Marii Magdaleny”
 3. Sochacka Michalina SP 209 „Stawy Brustmana”
 4. Trębicka Julia SP 209 „ Pomnik”

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym, dziękujemy wszystkim uczestnikom za  udział
 w I etapie konkursu.

Zapraszamy do udziału w jego II etapie/termin składania prac – do 31 maja 2019. Dyplomy i nagrody przekazane będą w czerwcu 2019.

                                                                                                            Organizatorzy 

XII MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS FOTOGRAFICZNY 2019

 „Pocztówka z Bielan”

 Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła organizuje konkurs fotograficzny.

 Konkurs adresowany jest do uczniów bielańskich szkół podstawowych.

Celem konkursu są :

– budzenie przywiązania i szacunku do swojej dzielnicy

– popularyzowanie miejsc , będących wizytówką Bielan

– budzenie zainteresowania fotografią, jako dziedziną sztuki

– rozwinięcie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii

  informacyjnej

– wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przygotowanie materiałów konkursowych

– wydanie kalendarza na rok 2020, z najlepszymi pracami uczniów

Formuła konkursu przewiduje 3 etapy. W każdym z etapów uczniowie zgłaszają 3 zdjęcia konkursowe, w wersji elektronicznej (CD) , wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia. Na każdym z etapów Jury wybiera 4 prace zwycięskie i przyznaje 4  wyróżnienia.

Wszystkie zwycięskie i wyróżnione fotografie, w liczbie 24, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zaruski.edu.pl

Najlepsze z pośród zwycięskich i wyróżnionych ozdobią strony kalendarza na rok 2020, który trafi do wszystkich uczestników konkursu.

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

Organizatorzy

Załączniki:

 1. FORMUŁA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 2. KARTA ZGŁOSZENIA
 3. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC