Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Informujemy, że w okresie do 6 do 15 maja 2020 roku, zostały zawieszone zajęcia w oddziałach przedszkolnych.