Komunikat MEN dot. kształcenia na odległość

Kształcenie_na_odleglość_w_szkołach_i_placówkach _przedłużone_do_26_czerwca_br_-_komunikat_MEN Nowelizacja_Rozporzadzenia_MEN_30b