Treść artykułu

Akcja Labirynt

16 września odbyły się warsztaty artystyczne Akcja Labirynt dla klas czwartych i piątych.  Organizatorami trzech bloków tematycznych byli :  muzycy Sinfonii Varsovii,  Członkowie Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz przedstawiciele Fundacji Sztuki Ciała.
Uczniowie uczestniczyli w zabawach pobudzających kreatywność, uwrażliwiających na dźwięki i rytm, pobudzających do działania, czucia , sprawczości i mówienia swoim głosem. Trzy warsztaty zatytułowane: Przebudzenie , Rytm ziemi oraz Pracownia małego teatru     dostarczyły wielu wrażeń i były niezwykle inspirujące dla uczestników.