Treść artykułu

Ankieta dot. „Strategii Rozwoju Usług Kulturalnych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2020 r.”.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zlecił przygotowanie „Strategii Rozwoju Usług Kulturalnych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2020 r.”. Dokument, mający na celu poprawę jakości infrastruktury kulturalnej w naszej dzielnicy, zostanie sporządzony w oparciu o badania społeczne, których uczestnikami będą m.in. mieszkańcy Bielan.

 Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Tomasz Mencina zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ww ankiety pod adresem:

http://pejotsolutions.pl/deployed/researches/lbiel/survey2.php

Ankiety można wypełniać do dnia 13 maja 2016 r.