Apel Mazowieckiej Policji

W związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego przesyłamy Państwu apel Mazowieckiej Policji skierowany do Rodziców i Uczniów.

APEL KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI