BAZA SZKOŁY

 

Powierzchnia nieruchomości: 1,6364 ha

Powierzchnia terenów zielonych: 4,400 m2

Powierzchnia terenów sportowych: 6,060 m2

Pomieszczenia Liczba Powierzchnia
sale lekcyjne 23 996,2 m2
pracownie komputerowe 1 58,4 m2
biblioteka 1 49,8 m2
sala gimnastyczna 1 182,7 m2
obiekt sportowy – ORLIK
stołówka 1 70,10 m2
świetlica 3 132,0 m2

Strona główna