Treść artykułu

Bielańskie Orły

16 czerwca w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej odbył się koncert laureatów Bielańskiego Przeglądu Talentów. Podczas uroczystości  Pan Tomasz Męcina, Burmistrz Bielan,  i Pani Zofia Gajewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, wręczyli statuetki Bielańskie Orły uczniom, którzy osiągnęli  najlepsze wyniki, czyli 100 procent ze sprawdzianu szóstoklasisty.  Na Bielanach w tym roku takim wynikiem może pochwalić się dziewięcioro uczniów, w tym troje z naszej szkoły. Gratulacje i statuetki odebrały: Anna Klimaszewska z klasy VI c, Julia Ptasińska z klasy VI c i Barbara Gutowska z klasy VI b.  Dyplomy
z gratulacjami otrzymali także Pan Jacek Grzybowski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 oraz rodzice laureatów.  Dołączamy się do gratulacji i życzymy sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych.

Jesteśmy z Was dumni!