Treść artykułu

CYKLICZNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ.

21 i 22 czerwca klasy I – III zakończyły CYKLICZNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ.
Rozpoczęliśmy warsztaty muzyczne od: muzyki poważnej – „Mozarta”, później bawiliśmy się przy gorących rytmach „Muzyki Ameryk” , następnie była „Muzyka ludowa”, a na koniec „Rycerskie dzieje.” Na ostatnich zajęciach prowadzący nie tylko zapoznał nas z muzyką i pieśniami rycerskimi, ale dzieci miały możliwość przymierzenia hełmu, sprawdzenia, czy tarcza jest ciężka, oglądały halabardę – dwuręczną, która zdobyła popularność między wiekiem XIV a wiekiem XV. Dzieciaki tańczyły, grały na instrumentach i dobrze się bawiły.