Treść artykułu

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w październiku

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły uprzejmie informuje, Dzień Edukacji Narodowej – 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu uczniowie  pozostają pod opieką nauczycieli. Obiady będą przygotowane dla tych dzieci, które zgłoszą pracownikom stołówki taką chęć do końca września.

31 października jest dniem wolnym od zajęć. W godz. 7.30-17.00 w świetlicy szkolnej będzie pełniony dyżur opiekuńczy. W tym dniu  szkolna stołówka nie pracuje.