Treść artykułu

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Dyrektor szkoły informuje, że 2 listopada 2018 r. oraz 2 maja 2019 r. w szkole będą się odbywały tylko zajęcia opiekuńcze.