DORADZTWO ZAWODOWE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego

w Warszawie 

logo

Szkolnym koordynatorem  ds. doradztwa zawodowego jest Pani – Stefania Joanna Sitek.

Podstawa prawna – Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WARSZAWSKI SYSTEM DORADZTWA

DORADCA ZAWODOWY POLECA:

Doradca zawodowy poleca

Doradztwo zawodowe informacje ogólne

Porady indywidualne doradcy zawodowego