Dzień otwarty dla przyszłych uczniów klas 0 i I

Wszystkie dzieci, które od września 2020 r będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej, zapraszamy na dzień otwarty szkoły
04 lutego 2020 r w godzinach  09:30 – 17:30 .

O godz. 17:30  tego samego dnia odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców.