Treść artykułu

Edukacja Teatralna

Edukacja teatralna prowadzona w naszej szkole odbywa się w ramach corocznych, cyklicznych warsztatów: „Spotkać teatr”,  „Dotknąć teatr”, „Rozumieć teatr” i „Tworzyć teatr”. Teatr odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka – kształtuje jego osobowość, rozwija umiejętności twórczej ekspresji, wpływa na kształtowanie intelektu. Edukacja teatralna stała się więc jedną z ważniejszych form pracy z dziećmi. Zajęcia teatralne uwrażliwiają uczniów
na piękno słowa, muzyki, dają radość, uczą kultury teatralnej. Praca nad przedstawieniem pozwala na rozwinięcie ich zdolności poznawczych, ćwiczenie pamięci, poprawnej wymowy, wzbogaca też wiedzę o teatrze. Zajęcia teatralne stały się doskonałą okazją do wyjścia naprzeciw elementarnym potrzebom uczniów, które polegają przecież głównie na zabawie.

Tegoroczne spotkania z Teatrem Łątka.

„Spotkać Teatr”

Warsztaty pt. „Spotkać teatr” dotyczą teatru, jako swoistego spotkania różnych istot – aktorów, widzów i postaci scenicznych. Uczestnicy, w naszym przypadku uczniowie klasy 0a, 0b i 0c zostali zaproszeni do naukowej zabawy. Rzecz miała kształt gry z „przeszkodami”. Były obecne w warsztatach – zadania do wykonania, gry na szybkość i koncentrację – zdobywały sprawność zucha teatralnego, zuchwałego widza, nieposkromionego teatralnego badacza, nieugiętego zdobywcy teatru…Dzieci zaszczepiane były przeciwko nieśmiałości myślenia o teatrze  i używania teatralnych słów. Częścią warsztatów był spektakl profilaktyczny „Kurczaczek Jedynaczek” – przygody świeżo wyklutego kurczaczka, który poznaje otaczający go świat i uczy się odróżniać dobro od zła. Spektakl ten przygotuje najmłodszych do odbioru sztuki teatralnej, uwrażliwiając ich na niedolę innych, budowanie optymizmu i nadziei, że można sobie poradzić nawet w najtrudniejszych sytuacjach, zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie.

„Dotknąć Teatr”

Warsztaty realizowane z młodymi ludźmi, w tym przypadku uczniami kl. I a, I b i I c aby przekazać im prostą prawdę o tym, że teatr był w historii i jest we współczesności tajemniczym i pięknym zjawiskiem. W grupach, w formie rodzajowej dramy tworzone są sytuacje, jakie pojawiają się tam, gdzie powstaje spektakl teatralny. Dzieci podczas warsztatów otrzymują do odegrania liczne role czyniące teatr bogatym i efektownym… Reżyser spotyka się z autorem, kompozytorem i scenografem, aby wymyślić spektakl… Reżyser z inspicjentem, asystentem reżysera, aktorami różnego rodzaju teatrów, zespołem technicznym, muzykami, suflerem, garderobianymi przygotowują dramat do wystawienia na deskach opery, teatru dramatycznego, pantomimy i teatru lalek… Zachęcani atrakcyjnymi zadaniami, szczerym aplauzem współuczestników i życzliwą pomocą reżysera, młodzi ludzie doświadczają tego, co jest udziałem twórców teatru – radości z udanego dzieła, trudu tworzenia, wysiłku fizycznego  i duchowego, przyjemności współpracy, emocji związanych ze staniem wobec publiczności, lęku przed kompromitacją… Przy okazji uczą się kto jest kim w teatrze…

„Rozumieć Teatr”

Warsztaty teatralne, pomyślane jako wielki turniej wiedzy teatralnej. Były wstępem do analizy dzieła teatralnego. Uczniowie kl. II a, II b i II c uczyli się zrozumieć spektakl teatralny, rozpoznając w nim różne rodzaje sztuki i starając się je nazwać, powiedzieć to, co widzą, słyszą, czują, czytają, rozumieją. Dostrzegli i docenili pracę wszystkich grup artystów zaangażowanych w tworzenie spektaklu, jej specyfikę oraz współpracę całego zespołu. Warsztaty te miały na celu wskazać, jak być wrażliwym, wnikliwym i krytycznym widzem teatralnym. Warsztaty wzbogacała baśń Andersena przedstawiona w formie spektaklu marionetkowego. Losy malutkiej zagubionej dziewczynki rozgrywały się w świecie inspirowanym malarstwem Gustawa Klimta, zmieniającym się i znakowo przestrzennym.
W przebieg zdarzeń baśniowych wplecione były songi komentujące sytuację bohaterki
i podobieństwo jej losu do losu każdego człowieka, który uczy się świata i życia.
Spektakl ma szybkie tempo. Grają w nim przede wszystkim klasyczne marionetki na niciach prowadzone przez widocznych animatorów.

 „Tworzyć Teatr”

Zajęcia o warsztacie aktorskim i animacyjnym. Uczestnicy – uczniowie klas III a, III b i III c podczas dwóch spotkań przygotowali spektakl lalkowy, który został nagrany przez prowadzącego zajęcia.

Warsztaty odbyły się w dwóch częściach.

Pierwsze spotkanie to praktyczne aspekty pracy aktora nad sobą.

Plan zajęć:

  • zestaw ćwiczeń fizycznych uświadamiających, że ciało jest pierwszym narzędziem w warsztacie pracy aktora;
  • zestaw ćwiczeń dykcyjnych, usprawniających narządy mowy;
  • zestaw ćwiczeń impostacyjnych, uświadamiających, że ciało jest głośnikiem
    i wzmacniaczem głosu.

Podczas pierwszego spotkania każdy otrzymał tekst jednego aktu sztuki, wylosował rolę i scenę do zagrania. Przed adeptami sztuki aktorskiej stały wielorakie zadania: opracowanie tekstu, wysłuchanie reżyserskiej interpretacji tekstu, przemyśliwanie intencji, odgadywanie działań wynikających z tekstu, poznanie piosenek…. Poznanie zasad animacji lalkowej.
Spotkanie drugie to praca aktora nad rolą na scenie, warsztaty z wykorzystaniem scenografii – dekoracji, rekwizytów, także lalek i oświetlenia. To również nauką animacji lalek, ruchu scenicznego, próby spektaklu i spektakl.

Plan zajęć:

  • przygotowanie sceny przez zespół techniczny: rozstawienie dekoracji, oświetlenia,

wyznaczenie horyzontu, kulis, miejsc dla widzów;

  • próby sytuacyjne kolejnych scen;
  • próby muzyczne z orkiestrami i chórami;
  • próby generalne