Treść artykułu

Facebookowa liga Olimpiady Matematycznej Juniorów

Zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przez Olimpiadę Matematyczną Juniorów