Treść artykułu

Harmonogram działań maj – czerwiec 2021

Harmonogram działań maj – czerwiec 2021
25.05 (wt.) Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego      zorganizowana opieka dla dzieci
26.05 (śr.) Egzamin ósmoklasisty z matematyki   zorganizowana opieka dla dzieci
27.05 (czw.) Egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego   zorganizowana opieka dla dzieci
2.06 (wt.) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych. Rodzicowi  ucznia przysługuje prawo do złożenia
w ciągu  3 dni od otrzymania informacji o ocenie przewidywanej wniosku o przeprowadzenie egzaminu na ocenę wyższą od przewidywanej.
3.06 (czw.) Boże Ciało
4.06 (pt.) Zorganizowana opieka dla dzieci
7.06 (pon.) Zebrania z Rodzicami klas 1-3
16.06 (śr.) Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego
17.06 (czw.) Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki
18.06 (pt.) Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty
z j. angielskiego
18.06 (pt.) Wystawienie ocen rocznych.
21.06 (wt.) Rada w sprawie ustalenia klasyfikacji rocznej. Rodzicowi  ucznia w ciągu  2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie oceny wystawionej niezgodnie z procedurami.
25.06 (pt.) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 klas I-VII