HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

Szanowni Państwo, 

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny!

 W trosce o poprawę poczucia bezpieczeństwa i komfortu zarówno naszych uczniów jak  również nauczycieli i rodziców, podejmujemy działania zgodne ze wskazaniami  Ministerstwa Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego..

Poniżej znajdziecie Państwo informacje pomocne przed rozpoczęciem roku, kolejne będą przekazywane przez wychowawców lub w dzienniku elektronicznym.

 1.  1 września szkoła będzie czynna w godz. 7.00 do godz. 17.30- i w tym czasie zapewniamy opiekę nad dziećmi w świetlicy i oddziałach przedszkolnych.
 2. Uczniowie klas II-VIII oczekują na swoich wychowawców przed budynkiem szkoły. Wychowawca zaprosi uczniów do sali na spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny. Po spotkaniu wyprowadzi dzieci ze szkoły. Rodzice oczekują na swoje dzieci przed budynkiem szkoły.
 3. Uczniowie oddziałów 0 i klas I wchodzą do szkoły z Wychowawcą
  i jednym rodzicem/opiekunem.
 4. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z Covid 19, na terenie szkoły (w częściach wspólnych oprócz sal lekcyjnych) wszystkim uczniom i nauczycielom zaleca się  noszenia maseczek.
 5. Goście przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do stosowania środków higieny osobistej (maseczki/przyłbice, dezynfekcja rąk).
 6. Uczniów obowiązuje galowy strój szkolny: biała bluzka/koszula, ciemne spodnie/spódniczka, krawat.

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI 

1 września

WYCHOWAWCY

Godz. 8.00 Klasa 8 a Sala 42 WIESŁAWA KRZECZKOWSKA-DAWIEC
  Klasa 8 b Sala 45 MAŁGORZATA FRANKOWSKA
  Klasa 8 c Sala 31 ARTUR ROLA-WAWRZECKI
Godz. 8.45 Klasa 7a Sala 48 ANNA CHOIŃSKA
  Klasa 7 b Sala 44 SEBASTIAN PYCHYŃSKI
  Klasa 7 c Sala 32 URSZULA MAZUR
  Klasa 7 d Sala 26 KATARZYNA MARCZUK
Godz. 9.30 Klasa  6 a Sala 27 MAŁGORZATA BRUDZIŃSKA
  Klasa  6 b Sala 31 ALICJA TWARDOWSKA
  Klasa  6 d Sala 41 EWA BŁACHNIO
  Klasa 6 e Sala 33 SYLWIA HELESZKO zast. za  DAGMARĘ JAKIEL
Godz. 10.15 Klasa 5 a Sala 26 ROBERT BŁĄDKOWSKI
  Klasa 4 a Sala 40 ANNA STRZECHA
  Klasa 4 b Sala 47 JANUSZ PAKUŁA
  Klasa 4 c Sala 43 KAROLINA SIEMION-KUĆ
Godz. 11.00 Klasa 3 a Sala 24 ELZBIETA LITYŃSKA
  Klasa 3 b Sala 33 MARIA WALAS
  Klasa 3 c Sala 27 MARTA DZIADURA
  Klasa 3 d Sala 4 BARABARA PRZYBYSZEWSKA
Godz. 11.45 Klasa  2a Sala 2 SYLWIA ŻELEWSKA
  Klasa 2 b Sala 31 MAŁGORZATA CHACIŃSKA
  Klasa 2 c Sala 40 MARTA NOWAKOWSKA
  Klasa 2 d Sala 25 MALWINA WALAS
Godz. 12.30 Klasa 1 a Sala 5 GRAZYNA KAKIET
  Klasa 1 b Sala 23 MAŁGORZATA SEKUŁA
  Klasa 1 c Sala 4 EWA HAUTIER
Godz. 9.00 oddział 0 a Sala 1 JUSTYNA OLĘDZKA
  oddział 0 b Sala 3 EWA BATOROWICZ

 

 1. Od 2 września w godz. 7.00-8.00 uczniowie klas 0-1 przebywają w  sali 1 .
 2. W godz. 7.00- 8.00 uczniowie klas 2 -4 przebywają w sali 12.
 3. Podręczniki będą wydawane w bibliotece wg harmonogramu:
   Klasy VIII-  1 września      klasy VI- 2 września    klasy V- 3 września   
   pozostałe klasy zostaną poinformowane w dalszym terminie.

 Zebrania z Rodzicami odbywają się o godz. 17.30. W dniach zebrań zostanie uruchomione dodatkowe wejście od strony osiedla.

Klasy 0 1 września oddział 0 a – sala 1
oddział 0 b – sala 3
Klasy I

 

1 września  klasa I a – sala 5
 klasa I b – sala 33
 klasa I c – sala 48
Klasy II 2 września klasa II a  – sala 26  
klasa II b – sala 5
klasa II c – sala 2 
klasa II d  – sala  31
Klasy  III 3 września klasa III a  – sala 33   
klasa III b  – sala 24      
klasa III c  – sala 5 

 klasa III d  – sala  27
Klasy IV, V 7 września klasa IV a  – sala 40    
klasa IV b  – sala 47     

klasa IV c  – sala 26      
klasa V a – sala 33
Klasy VI 8 września klasa VI a – sala 26   
klasa VI b – sala 31   
klasa VI d -sala 45

klasa VI e-sala 40
Klasy VII 9 września klasa VII a – sala 48
klasa VII b – sala 32  
klasa VII c – sala 26

Klasa VII d – sala 40
Klasy VIII 10 września klasa VIII a – sala 42 
klasa VIII b – sala 45       
klasa VIII c – sala 26