Informacja dla Rodziców dotycząca Karty Ucznia – DRUGI TERMIN

Drugi termin składania wniosków o Kartę Ucznia  – od 15 do 31 maja 2017 r.

  1. Informacja dla Rodziców
  2. Wzór wniosku
  3. Wniosek SWKM