Informacje

Harmonogram zebrań został umieszczony w Kalendarzu Roku Szkolnego 20202021.

Zebrania:

oddziały przedszkolne  – środy – godz. 18:15

klasy I -III – środy – godz. 17:30

klasy IV – VIII – czwartek – godz. 17:30