Treść artykułu

Inspirować, Poznać, Zrozumieć, Działać

Szanowni Państwo,

W związku z reformą oświaty, a szczególnie po lekturze projektu Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty, Politechnika Warszawska zmodyfikowała inicjatywę PW Junior. Bazując
na nowej podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia na PW pt. „Fizyka robotyczna”, kończymy „Informatykę robotyczną” oraz „Chemię i środowisko”. Od ubiegłego roku tworzymy przewodnik „Gdzie coś wartościowego z przedmiotów ścisłych można znaleźć w Internecie?”
oraz unikalną na skalę światową platformę b-learningową dla uczniów klas 7-8.

Rekrutacja do liceów w maju 2019r. będzie bardzo trudna, gdyż „nakładają” się 2 roczniki – jeden
kończący szkołę podstawową oraz drugi gimnazjum, a miejsc w liceach raczej nie przybędzie.

PW Junior pragnie pomóc uczniom w bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
„Kim chcę zostać?” oraz w wyborze przedmiotu na egzaminie po ósmej klasie.

PW Junior to Politechnika Warszawska w wersji dla nastolatków. Wszystko odbywa się prawie tak,
jak na prawdziwej uczelni. Pracownicy PW prowadzą regularne wykłady i ćwiczenia w pracowniach PW.
W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca na zajęcia na Politechnice Warszawskiej. W październiku startuje już
6 edycja zajęć PW Junior.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: www.pwjunior.edu.pl.

Inspirować, Poznać, Zrozumieć, Działać

Z poważaniem,

Paweł Leszek

pomysłodawca i twórca PW Junior

PW