XI Edycja Konkursu 2018

FINAŁ  XI EDYCJI

 MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SZUKAMY ŚLADÓW HISTORII NA BIELANACH”

 2018

  W roku kalendarzowym 2018 odbyła się XI edycja konkursu fotograficznego, pod hasłem ”Szukamy śladów historii na Bielanach”.

Na każdym etapie konkursu Jury wybrało prace zwycięskie i wyróżnione. Ostatecznym jego produktem  jest kalendarz na rok 2019.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu oraz ich opiekunom za udział.

Zapraszając do kolejnego konkursu w 2019 roku (szczegóły już wkrótce), życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym roku.

Organizatorzy

Kalendarze będą dostarczone do szkół już wkrótce.

Zdjęcia do kalendarza 2018 r

 

WYNIKI III ETAPU BIELAŃSKIEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Szukamy śladów historii na Bielanach

14 listopada 2018 miało miejsce rozstrzygnięcie ostatniego etapu konkursu.

Jury konkursu, w składzie:

 • Pan Jacek Grzybowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53
 • Pan Włodzimierz Karnkowski, fotograf, Polski Związek Fotografików Przyrody
 • Pani Katarzyna Radomska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 53

wybrało 4 prace zwycięskie i 4 prace wyróżniło.

ZWYCIĘSKIE (PRACE w porządku alfabetycznym)

 • Chmielewski Franciszek SP 209, „Kościół św. Marii Magdaleny
 • Rudowski Paweł SP 209, „Mural Powstańczy”
 • Sass Helena SP 77, „Lampa gazowa o zmierzchu”
 • Szulejewska Kalina SP 133, „Klawa 60- latka”

WYRÓŻNIONE PRACE (w po rządku alfabetycznym)

 • Chmielewski Franciszek SP 209, „ Mogiły Strzelców Kaniowskich”
 • Kowalska Weronika SP 209, „Symboliczna mogiła por. Janusza”
 • Rajchert Mariusz SP 133, „Dom , noszący ślady po kulach”
 • Trębicka Julia SP 209, „Zabytkowy Kościół św. Marii Magdaleny

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym , wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Dyplomy trafią do szkół z końcem listopada 2018 r.

                                                                                                                             Organizatorzy

WYNIKI II ETAPU BIELAŃSKIEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Szukamy śladów historii na Bielanach

  4 maja 2018 roku miało miejsce rozstrzygnięcie II etapu.

Jury konkursu, w składzie:

 • Pan Jacek Grzybowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53
 • Pan Włodzimierz Karnkowski, fotograf, Polski Związek Fotografików Przyrody
 • Pani Katarzyna Radomska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 53

wybrało 4 prace zwycięskie, 4 prace zostały wyróżnione.

PRACE ZWYCIĘSKIE w porządku alfabetycznym

 • Łaskowski Jan SP 293 „Cmentarz Żołnierzy Włoskich”
 • Pańczak Kacper SP 293 „Brama kościelna”
 • Sochacka Michalina SP 209 „Kolektor ściekowy”
 • Wyszomiski Bartosz SP 293 „Kurhan”

PRACE  WYRÓŻNIONE w porządku alfabetycznym

 • Cichowski Filip SP 53 „Akademia Józefa Piłsudskiego”
 • Machczyński Mariusz SP 293 „Fort Wawrzyszew”
 • Michalak Adam SP 293 „Zabytkowy kościół”
 • Trębicka Julia SP 209 „Pomnik”

Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom i wyróżnionym, dziękują wszystkim uczestnikom  i opiekunom. Zapraszamy do ostatniego, III etapu konkursu, prace składamy do 31 października 2018 roku. Dyplomy
i nagrody zostaną dostarczone do szkół już wkrótce.

Z pozdrowieniami organizatorzy konkursu

 

WYNIKI I ETAPU BIELAŃSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2018

„Szukamy śladów historii na Bielanach”

10 kwietnia 2018 miało miejsce rozstrzygniecie I etapu konkursu fotograficznego „Szukamy śladów historii na Bielanach”

Jury konkursu w składzie:

 1. Jacek Grzybowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53
 2. Włodzimierz Karnkowski – fotograf, Polski Związek Fotografików Przyrody
 3. Katarzyna Radomska – nauczyciel Szkoły podstawowej nr 53

Wybrało 4 prace zwycięskie i przyznało 4 wyróżnienia

PRACE ZWYCIĘSKIE (w kolejności alfabetycznej)

 1. Ćwikła Piotr SP 53 „Powstanie Warszawskie”
 2. Frydrych Hubert SP 77 „Szanujmy demokrację”
 3. Przeździecka Natalia SP 209 „Kościół na Wawrzyszewie”
 4. Sass Helena SP 77 „Mogiły Strzelców Kaniowskich”

PRACE WYRÓŻNIONE (w kolejności alfabetycznej)

 1. Cichowski Filip SP 53 „Park Harcerskiej Poczty Polowej”
 2. Ekes Grzegorz SP 209 „Cmentarz Włoski”
 3. Ekes Grzegorz SP 209 „Mural powstańca”
 4. Siek Krzysztof SP 77 „Eremy Pokamedulskie”

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym, dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w konkursie . Zapraszamy do udziału w II etapie, termin do do 31 maja 2018. Dyplomy  już wkrótce.

 Z pozdrowieniami organizatorzy

 

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY  2018

„Szukamy śladów historii na Bielanach”

  Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła organizuje konkurs fotograficzny.

 Konkurs adresowany jest do uczniów bielańskich szkół podstawowych.

Celem konkursu są :

– pogłębienie wiedzy o Bielanach i kształtowania związków ze swoją dzielnicą

– pokazanie Bielan z odkrywczej perspektywy, której nie dostrzegają dorośli fotografowie

– rozwinięcie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii

informacyjnej

– wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przygotowanie materiałów konkursowych

– wydanie kalendarza na rok 2019, z najlepszymi pracami uczniów

 

Formuła konkursu przewiduje 3 etapy. W każdym z etapów uczniowie zgłaszają 3 zdjęcia konkursowe, w wersji elektronicznej (CD) , wraz z wypełnioną kartą uczestnika konkursu. Na każdym z etapów Jury wybiera 4 prace zwycięskie i przyznaje 4  wyróżnienia.

Wszystkie zwycięskie i wyróżnione fotografie, w liczbie 24, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zaruski.edu.pl

Najlepsze z pośród zwycięskich i wyróżnionych ozdobią strony kalendarza na rok 2019, który trafi do wszystkich uczestników konkursu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Organizatorzy

 Załączniki:

 1. FORMUŁA KONKURSU
 2. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 3. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS FOTOGRAFICZNY