Treść artykułu

KARTA UCZNIA

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Karty Ucznia uprawniające uczniów szkół podstawowych do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym wydane w 2017 roku stracą ważność 30 września 2021 r.

Wnioski o przedłużenie uprawnień można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku, który jest przekazywany przez szkołę, jak również w tradycyjnej formie papierowej bezpośrednio w szkole.

  • Celem prawidłowego złożenia elektronicznego wniosku o PRZEDŁUŻENIE Karty Ucznia należy zastosować się do poniższej instrukcji:

   W pole przeglądarki wpisz adres strony internetowej otrzymany w Szkole –https://kartaucznia.ztm.waw.pl/2baa7aab

  1. Wybierz w polu „Czy masz już Kartę Ucznia?” opcję „tak, mam” i podaj „numer posiadanej Karty Ucznia”.
  2.   W przypadku braku numeru poprzedniej karty zapraszamy do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu wyrobienia duplikatu i wniesieniu opłaty w wysokości 14 zł.  Niezbędne dokumenty – ważna legitymacja szkolna ucznia i zdjęcie legitymacyjne.                            
  1. Wypełnij dane podstawowe – pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Należy dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty Ucznia i umożliwienia identyfikacji osoby wnioskującej o jej wydanie. W przypadku braku zgody na podanie adresu e-mail, istnieje możliwość wystąpienia o wydanie karty poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej.
  2. Wgraj przygotowane uprzednio zdjęcie.
  3. Przejdź „DALEJ”.
  4. Sprawdź czy wpisane dane są poprawne.
  5. Zweryfikowane dane zatwierdź celem wysłania wniosku.
  6. Na adres mailowy podany w formularzu otrzymasz wiadomość e-mail o poniższej treści:

Dziękujemy za złożenie wniosku.

Miejsce odbioru: Wybrana Szkoła Podstawowa.

 W kolejnej wiadomości poinformujemy czy wniosek został zaakceptowany.

W przypadku otrzymania wiadomości o akceptacji wniosku, skontaktuj się ze Szkołą w celu umówienia terminu odbioru Karty Ucznia.

W przypadku otrzymania wiadomości o negatywnej weryfikacji, złóż ponownie poprawiony wniosek.

Odpowiedź została wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.

 9. Po zaakceptowaniu wniosku otrzymasz e-mail o poniższej treści:

Wniosek został zaakceptowany.

Zapraszamy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem po odbiór karty.

W przypadku złożenia wniosku o Kartę Ucznia, w celu odbioru karty należy skontaktować się ze szkołą.

 10. Na adres e-mail możesz również otrzymać wiadomość o odrzuceniu wniosku z powodu np. złej jakości zdjęcia. W takim przypadku należy ponownie wypełnić wniosek oraz dodać prawidłowe zdjęcie.

    W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel.: 22 45-94-329 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) oraz pod adresem   e-mail: ztm@ztm.waw.pl.