Treść artykułu

KONKURS FOTOGRAFICZNY – DLA KLAS I – III „JESTEM EKO, MOJA RODZINA TEŻ”

W tegorocznym konkursie chcemy skierować uwagę uczniów na wyjątkowo ważne zagadnienie, jakim jest EKOLOGIA.

Nasza propozycja, skierowana do młodych twórców, wiąże się z uwiecznieniem przez nich na fotografii, działań związanych z tym , co robią dzieci wraz ze swoimi rodzinami, by być ekologicznym, dbać o środowisko i starać się dbać o naszą planetę. Pozwólmy uczniom zatrzymać w kadrze to, co ich zdaniem jest najciekawsze i najpiękniejsze związane z podanym powyżej tematem.

Rejestracja takich działań zachęci młodych fotografików do poszukiwań, zdobywania nowej wiedzy
o środowisku i jego ochronie, przez co zapamiętają więcej i na dłużej, a nasza planeta zyska bardzo dużo.
Z pewnością uaktywni dzieci w działaniach ekologicznych i  może zostanie takie działanie nawykiem młodych twórców  i ich rówieśników, którzy będą oglądać dzieła swych kolegów. Postrzeganie przez dzieci jest bardziej szczegółowe, niż przez nas dorosłych.

Uwiecznione na fotografii, będą przyczyną do ich poznania, ukazania w niezwykły sposób,
a spojrzenie na nie z perspektywy dziecka będzie z pewnością szczególne i niezwykłe. Zawierzmy zatem ich wrażliwości, mądrości i intuicji,  i  pozwólmy znaleźć im obrazy, które są wokół nas, ale oko dziecka dostrzega je inaczej niż oko dorosłego, kto wie, czy nie bardziej interesująco. Fotografie konkursowe muszą nawiązywać do hasła konkursu i być zgodnymi z podaną tematyką.

ZASADY KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO KONKURSU