Treść artykułu

KONKURS FOTOGRAFICZNY – DLA KLAS I – III SP NR 53

POWSTANIE WARSZAWSKIE – PAMIĘTAMY 1944 – MIEJSCA PAMIĘCI”

W tegorocznym konkursie chcemy skierować uwagę uczniów na wyjątkowość miejsc pamięci w Warszawie związanych z POWSTANIEM WARSZAWSKIM. Nasza propozycja, skierowana do młodych twórców, wiąże się z wyszukaniem i uwiecznieniem przez nich na fotografii, ciekawych miejsc pamięci,
związanych z POWSTANIEM WARSZAWSKIM np. POMNIK MAŁEGO POWSTAŃCA, MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO itp.(mniej znane pokażą nam, że uczeń poszukiwał).

Pozwólmy uczniom zatrzymać w kadrze to, co ich zdaniem jest najciekawsze  i najpiękniejsze związane
z podanym powyżej tematem.

Rejestracja takich miejsc zachęci młodych fotografików do poszukiwań, zdobywania nowej wiedzy o tych miejscach, przez co zapamiętają więcej i na dłużej, a historia okaże się łatwą i przyjemną. Także trudny czas Powstania Warszawskiego na dłużej zostanie w pamięci młodych twórców i ich rówieśników, którzy będą oglądać dzieła swych kolegów.

Postrzeganie przez dzieci jest bardziej szczegółowe, niż przez nas dorosłych.

 Miejsca uwiecznione na fotografii, będą przyczyną do ich poznania, ukazania w niezwykły sposób,
a spojrzenie na nie z perspektywy dziecka będzie z pewnością szczególne i niezwykłe.

Zawierzmy zatem ich wrażliwości, mądrości i intuicji, i pozwólmy znaleźć im obrazy, które są wokół nas, ale oko dziecka dostrzega je inaczej niż oko dorosłego, kto wie, czy nie bardziej interesująco.

Fotografie konkursowe muszą nawiązywać do hasła konkursu i być zgodnymi z podaną tematyką.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs przebiegał będzie jednoetapowo w dniach od 16 września do 23 października 2019 r., ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 listopada 2019
 2. Każdy uczestnik konkursu zgłasza 1 zdjęcie w wersji elektronicznej /płyta lub inny nośnik pamięci/ i w wersji papierowej-zdjęcie na papierze fotograficznym (format A4)oraz wypełnioną Kartę Uczestnika.
 3. Warunkiem przyjęcia zdjęcia do konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z założeniami konkursu.
 4. Jury konkursu w składzie:( p. E. Możejko, p. E. Lityńską, p. A. Skonieczna
  i głosy uczniów, wybierze i nagrodzi ( każda praca to 1 zdjęcie miejsca pamięci
  w Warszawie związanego z Powstaniem Warszawskim) prace zwycięskie
  (decyzje Jury są ostateczne).
 5. Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie ich w podpisanej teczce do osób odpowiedzialnych za organizację konkursu : p. E. Hautier lub p. M. Sekuły – sala 4 do dnia 2019 – X – 23
 6. Zwycięskie fotografie wraz z informacją o zdjęciu i autorze będą prezentowane na stronie internetowej www.zaruski.edu.pl
 1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć, akceptacją zasad konkursu, zgodą na nieodpłatną publikację materiałów z przebiegu konkursu.
 2. Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO