Kontakt

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego
ul. Rudzka 6
01-689 Warszawa

TEL (0-22) 833 65 65 

e-mail: sekretariat.sp53@eduwarszawa.pl

Dyrektorka szkoły: EBaranczyk@eduwarszawa.pl

Kierowniczka świetlicy: swietlica.sp53@eduwarszawa.pl

Administracja: administracja.sp53@eduwarszawa.pl