Kontakt

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego
ul. Rudzka 6
01-689 Warszawa

TEL/FAX: (0-22) 833 65 65 – fax wew. 28

e-mail: sp53@edu.um.warszawa.pl