Treść artykułu

Korzystanie z obiektów sportu i rekreacji

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 maja 2020 roku, wprowadza się zakaz korzystania z gminnych obiektów sportu i rekreacji zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, ze względu na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, do dnia 18 maja 2020 r.