Treść artykułu

Likwidacja oddziału przedszkolnego od 1 września 2024r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją
Rady m.st. Warszawy od 1 września w naszej szkole,
jak i w całej dzielnicy, oddział przedszkolny zostaje zlikwidowany.