Treść artykułu

List do Rodziców – „Dlaczego warto czytać?”

Szanowni Rodzice uczniów od „Zaruskiego”

Szkoła Podstawowa nr 53 w tym roku szkolnym realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Głównym celem podjętych przez nauczycieli działań jest podniesienie poziomu aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz rozbudzanie ich zainteresowań czytelniczych. Za otrzymane w ramach Programu fundusze zakupiliśmy sporą ilość nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, które są zgodne z potrzebami
i zainteresowaniami naszych uczniów. Mamy nadzieję, iż wzbogacona oferta biblioteki szkolnej zaszczepi w naszych wychowankach chęć i potrzebę czytania.

Nie trzeba Państwa przekonywać jak ważne i cenne  jest dla młodego człowieka czytanie książek, ale przypomnę tylko podstawowe:

  • czytanie pomaga zdobywać wiedzę, wzbogaca język, rozwija pamięć i inteligencję, poszerza horyzonty;
  • poprzez identyfikację z bohaterami uczy empatii, wrażliwości i tolerancji;
  • dostarcza niezapomnianych wrażeń, pozwala odpocząć i pomaga oderwać się od problemów świata codziennego;
  • kształtuje charakter, uczy odróżniania dobra od zła;
  • czytanie rozwija wyobraźnię.

Zadaniem szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do lektury, uczynienie procesu czytania zajęciem atrakcyjnym i przyciągającym w taki sposób, aby książka zaspakajała różnorodne potrzeby i pragnienia dziecka, zarówno intelektualne jak i emocjonalne. Ale wychowanie do lektury wymaga również powszechnego zainteresowania i zaangażowania ze strony rodziców. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.  Jest na to sposób – czytajmy dzieciom! Nie rodzimy się z potrzebą czytania, ale potrzebę tę nabywamy. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i  w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Czytelnictwo jest co prawda doświadczeniem wewnętrznym, osobistym ale jest także zjawiskiem społecznym, a książka odgrywa ważną rolę społeczną.

Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do zaszczepienia w naszych wychowankach miłości do książek i że czytanie będzie dla nich czymś absolutnie oczywistym i naturalnym.

Ewa Błachnio – nauczyciel bibliotekarz