Listy do Rodziców i dzieci Mazowieckiego Kurator Oświaty

Prosimy o zapoznanie się z pismami Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

pismo MKO do rodziców i opiekunów 12.03.2020

pismo MKO do uczniów 12.03.2020