Treść artykułu

„Mali detektywi 1-3”

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Mali detektywi 1-3”.  Uczniowie kilku klas 1-3 zamienią się w detektywów i odkryją, jak ciekawa potrafi być nauka! Będą poznawać tajniki matematyki, przyrody czy informatyki! Rozwiną również umiejętności plastyczne i będą trenować pracę w grupie.

To, co łączy wszystkie scenariusze w ramach projektu, to poszukiwanie wiedzy, umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, a także praca zespołowa.