Treść artykułu

„MISTRZ DOBRYCH MANIER”

W połowie września temat kompleksowy świetlicy szkolnej brzmiał : „O zachowaniu przy stole”. W tym tygodniu uczniowie zapoznali się  z zasadami savoir – vivru obowiązującymi podczas spożywania posiłków. Obejrzeli prezentację multimedialną, mieli również możliwość samodzielnego nakrycia do stołu. W tym tygodniu został  ogłoszony całoroczny konkurs „Mistrz Dobrych Manier”. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci korzystających ze stołówki szkolnej ( klasy 0 – III ). Jego celem jest utrwalenie poprawnych nawyków higienicznych, uwrażliwienie na estetykę spożywania posiłków. Zachowanie w stołówce każdej klasy oceniają nauczyciele przyznając punkty od 0 do 2. Klasie, która otrzyma największą liczbę punktów
w semestrze przyznany zostanie tytuł „Mistrza Dobrych Manier”.

Koordynatorzy konkursu:

 Dorota Jaroszuk, Malwina Walas, Małgorzata Kryńska