Treść artykułu

Oferty na ubezpieczenia NNW w szkole

Informujemy o możliwości składania ofert na ubezpieczenia NNW w naszej szkole.

Termin składania ofert od 17 maja do 18 czerwca.

Oferty można składać mailowo lub w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 16:00.