Treść artykułu

„PoczytajMy” o rodzinie

Uczennice działające w szkolnym klubie czytelniczym postanowiły przybliżyć swoim młodszym kolegom i koleżankom świat rodzinnych relacji i pojęć. W tym celu przeczytały grupie 0 C wybrane wiersze z książki G. Srzembońskiego pt. „Moja rodzina’. Następnie dzieci odpowiadały na zadawane pytania np. kim dla nich jest siostra mamy? brat taty? mama babci? tata dziadka? Na wszystkie odpowiedziały bezbłędnie!

Starsze koleżanki wytłumaczyły zerówkowiczom zasady zabawy „Mama mówi”. Wszystkie dzieci w skupieniu słuchały, czy mogą wykonać polecenie.

Natalia, Laura i Dominika opowiedziały, co to jest drzewo genealogiczne i pokazały jak może wyglądać. Po takim wstępie wszystkie dzieci z wielkim zapałem zabrały się do stworzenia własnego drzewa genealogicznego.