Treść artykułu

„PoczytajMy” w 0 C

Dominika, Julia, Natalia i Karina – dziewczynki działające w klubie czytelniczym odwiedziły  grupę 0 C. Przeczytały dzieciom rozdział książki Davida Benedictus pt. „Powrót do Stumilowego Lasu”, rozdział o konkursie ortograficznym zorganizowanym przez Sowę. Po takim wstępie zachęciły dzieci z zerówki do zorganizowania własnego konkursu ortograficznego. Dzieci zamiast krzyżówek świetnie odgadły zagadki dotyczące ptaków powracających do Polski wiosną. Głoskowały i sylabizowały nazwy ptaków oraz liczyły ilość głosek i sylab. Następnie wszyscy naśladowali: bociana, jaskółkę oraz kukułki. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci, podzielone na grupy skonstruowały (klockami „słomkami”) domki dla ptaków. Zajęcia wywołały wiele pozytywnych emocji a odgadywanie zagadek, głoskowanie i sylabizowanie nie sprawiło dzieciom tyle trudności, co Sowie.