Treść artykułu

Podziękowania

Dyrekcja Szkoły oraz cała Rada Pedagogiczna

składają serdeczne podziękowania

RADZIE RODZICÓW

za przepiękne życzenia, kwiaty oraz słodki poczęstunek.