POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Drodzy Rodzice i Uczniowie

zapraszamy do kontaktu ze specjalistami

z Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 53 w Warszawie.

Członkowie tego Zespołu pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów oferując wsparcie emocjonalno-społeczne, jak również wspomagając w zakresie bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły.

 Psycholog, która opiekuje się Naszą Szkołą w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  nr 3  pełni dyżur dla dzieci i rodziców w środy, w godzinach 10:00-14:00.

Członkowie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:

Hanna Popławska – pedagog

Barbara Łuczak-Okrasińska – psycholog

Ewa Werner – psycholog

Dorota Gędziorowska – reedukator

Milena Tymińska – logopeda

Maria Kirejczyk – psycholog z PPP nr 3

 Szkoła współpracuje również z:

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 przy ul. Felińskiego 15,
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10 przy ul. Wrzeciono 24,
  • Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA przy ul. Daniłowskiego 31,
  • Przychodnią Specjalistyczną dla Dzieci i Młodzieży – Kochowskiego, w tym
     z
    Poradnią Zdrowia Psychicznego przy ul. Kochowskiego 4,
  • Warszawską Strażą Miejską.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

UNIWERSYTET DLA RODZICÓW