PPP

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zapraszamy do kontaktu ze specjalistami

z Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 53 w Warszawie.

Telefon kontaktowy: 514912932

 Psycholog, która opiekuje się naszą szkołą, w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  nr 3,  pełni dyżur dla dzieci i rodziców w piątki, w godzinach 9:00-12:00.

Członkowie zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:

Hanna Popławska – pedagog

Joanna Skłodowska – pedagog

Barbara Łuczak-Okrasińska – psycholog

Dorota Gędziorowska – reedukator

Agnieszka Wilczak – logopeda

Marta Harasimowicz – psycholog z PPP nr 3

 Szkoła współpracuje również z:

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 przy ul. Felińskiego 15,
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10 przy ul. Wrzeciono 24,
  • Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA przy ul. Daniłowskiego 31,
  • Przychodnią Specjalistyczną dla Dzieci i Młodzieży – Kochowskiego, w tym
     z
    Poradnią Zdrowia Psychicznego przy ul. Kochowskiego 4,
  • Warszawską Strażą Miejską.