Praktyki studenckie

Zapraszamy studentów do odbywania praktyk w naszej szkole.

W celu odbycia praktyk prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły wymaganych dokumentów oraz zapoznanie się
z Regulaminem odbywania praktyk w SP53

REGULAMIN

PODANIE/KLAUZULA INFORMACYJNA