Treść artykułu

Projekt „Jak tropić ślady w przyrodzie”

Klasa I b z wychowawczynią Małgorzatą Sekułą i I c z wychowawczynią Ewą Hautier weźmie udział
w Ogólnopolskim Projekcie Uniwersytetu Dzieci w Klasie – Akademia leśna „Jak tropić ślady w przyrodzie”, będziemy odkrywać z uczniami tajemnice leśnego ekosystemu.

Podczas lekcji uczniowie poszerzą wiedzę o znaczeniu lasu dla roślin, zwierząt i ludzi. Będą uczestniczyć
w wielu aktywnościach badawczych – także w terenie. Dzięki temu rozwiną swoją naturalną ciekawość, wrażliwość na przyrodę, umiejętność krytycznego myślenia oraz kompetencje społeczne. Projekt w razie potrzeby może być realizowany również w zdalnym nauczaniu.