Ogłoszenia

logo_rr

Rok 2018/2019

Szanowni Państwo!

Jak co roku podczas pierwszego zebrania z rodzicami wybraliście swoich przedstawicieli do Rady Rodziców. To właśnie oni swoim zaangażowaniem i pracą tworzą tegoroczną Radę Rodziców. Jako niezależny organ współtworzący społeczność naszej Szkoły chcemy mieć realny wpływ na to
w jakich warunkach uczą się nasze dzieci.

Chcemy dbać o jakość nauczania oraz bezpieczeństwo uczniów.

Liczymy na wsparcie ze  strony wszystkich rodziców oraz na życzliwą współpracę z Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją Szkoły.

Zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy i włączenia się w prace Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag  i propozycji u swoich przedstawicieli w poszczególnych klasach.

Zachęcamy wszystkich do regularnych wpłat na nasze konto,  bo bez nich nic nie zrobimy!

Przyjęte wysokości składek miesięcznych  to:

  • za 1 dziecko – 20 zł
  • za 2 i kolejne dziecko – 10 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców

BZ WBK: 39 1090 1030 0000 0001 0844 3948

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia)

Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Koźluk

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 53                                                            Kontakt: sp53zaruski@gmail.com 
im. gen. Mariusza Zaruskiego                                                                                       
ul. Rudzka 6, 01-689 Warszawa