Treść artykułu

REGULAMIN SZKOLNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego

Koordynatorzy:

Malwina Walas, Dorota Jaroszuk, Wioleta Jędrzejczak.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań
 • Przygotowywanie uczniów do publicznych wystąpień (przezwyciężenie stresu, tremy, umiejętność zachowania się na scenie)
 • Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 • Budzenie wiary we własne siły i talent
 • Rozwijanie kreatywności
 • Możliwość realizacji marzeń, ambicji
 • Aktywizacja ukrytych talentów
 • Promowanie młodych talentów

Zasady:

 1. Uczestnikiem eliminacji może być każdy uczeń naszej szkoły.
 2. Dopuszcza się występy indywidualne, w duecie, jak również grupowe.
 3. Forma prezentacji jest dowolna (taniec, śpiew, gra na instrumencie, recytacja, gimnastyka, magiczne sztuczki, itp.)
 4. Występ nie może trwać dłużej jak 3 minuty.
 5. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć dzień przed eliminacjami podpisany nazwiskiem i klasą nośnik z nagraniem podkładu muzycznego do koordynatorów konkursu (jeżeli będzie potrzebny do występu).
 6. Wszystkie akcesoria potrzebne do występu uczestnicy przynoszą we własnym zakresie (rekwizyty, instrumenty, podkłady muzyczne). Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.
 7. Podczas występów eliminacyjnych, jury będzie oceniało w odpowiedniej kategorii:
 • Dobór repertuaru do wieku wykonawcy
 • Walory głosowe
 • Dykcję
 • Interpretację
 • Poczucie rytmu
 • Muzykalność
 • Oryginalność
 • Dobór stroju do charakteru utworu
 • Opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu lub pokazu
 • Ogólny wyraz artystyczny
 1. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 2. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest zgłoszenie chęci udziału koordynatorom do dnia 24.05.2019r.
 3. W przeglądzie wezmą udział uczniowie wyłonieni podczas eliminacji, które odbędą się w dniach 27.05.2019r. – 31.05.2019r.
 4. Celem eliminacji jest wyłonienie talentów, które zostaną zaprezentowane przed społecznością szkolną 14.06.2019r.
 5. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.