SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

Sięgnij po więcej

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Sięgnij po więcej”, którego liderem jest Miasto st. Warszawa,
a partnerem Uniwersytet Warszawski.
Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom klas VII i VIII możliwości korzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego na terenie szkoły. Powstał u nas Punkt Informacji i Kariery (PIK), który mieści się
w sali 49a na II piętrze.

Dzięki realizacji Projektu, uczniowie biorący w nim udział będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, a dodatkowo szkoła otrzyma sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. W celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Platforma edukacyjna https://spw.edu.pl/ będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

Opis projektu:

 Całkowita wartość projektu: 4.462.172,50 zł;

Dofinansowanie ze środków europejskich: 3.916.972,50 zł;

Okres trwania projektu: 1 grudnia 2019 r. – 31 czerwca 2021 r.

110 szkół i placówek objętych wsparciem poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery;

40 nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ukończy studia podyplomowe;

800 uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
w Warszawie.

O projekcie przeczytać można również:
http://edukacja.warszawa.pl/

Koordynatorem projektu w szkole jest Stefania Joanna Sitek– szkolny doradca zawodowy.