Treść artykułu

Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2020 r. tradycyjnie, jak każdego roku, choć w odmiennych warunkach, w obecności Dyrekcji szkoły, uczniowie klasy: I a, I b i I c złożyli ślubowanie na sztandar, że będą kształtować swoje charaktery, by były „twarde jak tatrzański granit…”(fragment roty ślubowania).
Pan Dyrektor powiedział kilka miłych słów do uczniów.
Wszyscy uczniowie od tego dnia z dumą będą nosili koszulki z napisem „JESTEM OD ZARUSKIEGO”.