Spotkanie informacyjne dla Rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych i oddziałów zerowych

Dyrekcja szkoły 
zaprasza 
Rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych oraz oddziałów zerowych
na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 28 maja o godz. 18:00 w budynku szkoły na parterze