Treść artykułu

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Uczniowie klasy 5b wystąpili w przedstawieniu „Teleexpess”, podczas którego odbyła się prawdziwa rozprawa sądowa na której sądzono książkę. Prokurator i jego świadkowie udowadniali, że w dobie komputerów książka jest niepotrzebna. Natomiast obrońca i jego świadkowie wykazywali, że książka nigdy nie straci swojego znaczenia, gdyż pomaga w nauce, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i rozbudza ciekawość świata.

Pamiętajmy więc słowa Ambrożego Grabowskiego: „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi doradcę ma i przyjaciela”.

nauczyciel bibliotekarz – Ewa Błachnio