Świetlica

Świetlica szkolna w SP 53 pracuje w godzinach 700-1730.

Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0-VI (klasy VII i VIII uczniowie którzy nie uczęszczają na religię), po wypełnieniu przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Kierownikiem świetlicy jest Pani Dorota Jaroszuk.

Dzieci uczęszczające do świetlicy podzielone są na grupy wychowawcze w zależności od wieku. Świetlica ma do dyspozycji 4 sale dla uczniów z klas I-VI. Dzieci sześcioletnie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy w swoich salach lekcyjnych.
Podczas pobytu w świetlicy uczniowie maja możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawców (m.in. plastycznych, muzycznych, czytelniczych, rekreacyjno-sportowych). W pogodne dni dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, w wydzielonym ogródku świetlicowym.
W świetlicy organizowane są imprezy okolicznościowe (m.in. Andrzejki, Mikołajki) a także tradycyjne już zabawy integracyjne: Święto Ziemniaka i Dzień Rodziny.
Chętne dzieci uczestniczą w licznych konkursach organizowanych przez naszą świetlicę (np. Pocztówka Bożonarodzeniowa, Portret Mamy, konkurs taneczny „Po prostu tańcz”) jak również w konkursach i przeglądach organizowanych przez zaprzyjaźnione świetlice w naszej dzielnicy.

GALERIA Z ŻYCIA ŚWIETLICY